Vis siden i mobilvisning
 

Om Dansk Bærdyrkerforening 

Dansk Bærdyrkerforening er en uafhængig brancheorganisation, hvis formål er at skabe bred kontakt mellem avlere af buskfrugt og stenfrugt i Danmark, og sikre at deres interesser varetages bedst muligt fagligt, økonomisk og politisk.

Dette gøres blandt andet ved at:

  • Sikre at forskning og udvikling styrkes bedst muligt, og at det kommer erhvervet til gode.
  • Rådgive og være sparringspartner overfor forsøgsvirksomheden og rådgivningen.
  • Fremme miljørigtige dyrkningsformer og godkendelse af nye miljøvenlige pesticider.
  • Sikre erfaringsudveksling gennem temadage/ erfa-grupper m. m.
  • Fremme kontakten til internationale aktiviteter.
  • Overvåge priser og afsætning nationalt som internationalt.
  • Skabe mere innovation og dynamik i branchen, også for færdigvarer af vore produkter
  • Være samlende talerør for erhvervet overfor myndigheder og omverdenen


Ribs