Vis siden i mobilvisning
Om Dansk Bærdyrkerforening

Bliv medlem

Aktivitetskalender

Om Dansk Bærdyrkerforening


 

Om Dansk Bærdyrkerforening 

Dansk Bærdyrkerforening er en uafhængig brancheorganisation, hvis formål er at skabe bred kontakt mellem avlere af buskfrugt og stenfrugt i Danmark, og sikre at deres interesser varetages bedst muligt fagligt, økonomisk og politisk.

Dette gøres blandt andet ved at:

  • Sikre at forskning og udvikling styrkes bedst muligt, og at det kommer erhvervet til gode.
  • Rådgive og være sparringspartner overfor forsøgsvirksomheden og rådgivningen.
  • Fremme miljørigtige dyrkningsformer og godkendelse af nye miljøvenlige pesticider.
  • Sikre erfaringsudveksling gennem temadage/ erfa-grupper m. m.
  • Fremme kontakten til internationale aktiviteter.
  • Overvåge priser og afsætning nationalt som internationalt.
  • Skabe mere innovation og dynamik i branchen, også for færdigvarer af vore produkter
  • Være samlende talerør for erhvervet overfor myndigheder og omverdenen


Ribs