Vis siden i mobilvisning
 

Projektoversigt GarneriRådgivningen 

Følgende projekter er ansøgt og udført af GartneriRådgivnignen. Her er kun nævnt projekter med relation til Industrifrugt. Når der foreligger afsluttende rapporter kan disse findes, når man klikker ind på linket.

GartneriRådgivningen findes projekter og resultater fra tidligere år samt andre kulturer.

Produktion af frugt og grønt - med reduceret miljøpåvirkning

Projektet har til formål at afdække og demonstrere miljøvenlige løsninger på aktuelle problemstillinger indenfor produktion af frugt og grønt.

Verdens bedste industribær

Danske bærproducenter er nogle af verdens dygtigste. Det skal udnyttes til at modernisere industriproduktionen af surkirsebær og solbær, så den i endnu højere grad lever op til nye krav om bæredygtig produktion, lavt forbrug af sprøjtemidler og et højt indhold af antioxidanter og andre sundhedsgavnlige stoffer. Disse efterspurgte kvaliteter ved solbær og kirsebær er danske avlere nogle af de bedste i verden til at fremavle. Et øget fokus på disse kvaliteter skal derfor være med til at sikre det vigende erhverv en fremtid i Danmark.

Varslingsværktøjer til frugt og grønt

Projektet vil udvikle varslingsværktøjer indenfor produktion af frugt og grønt til gavn for producenterne. Effektive varslingsværktøjer vil begrænse anvendelsen af pesticider og medvirke til færre pesticidrester, mindre miljøbelastning og bedre økonomi i produktionen.

Produktion af frugt og grønt - med reduceret miljøpåvirkning

Projektet har til formål at afdække og demonstrere miljøvenlige løsninger på aktuelle problemstillinger indenfor produktion af frugt og grønt.

Langsigtet strategi for reduktion af pesticidbelastningen

Udvikling af en langsigtet strategi for reduktion af pesticidbelastningen og indholdet af pesticidrester samt forbedring af arbejdsmiljøet

IPM Projekt

Videncenter for Landbrug, herunder GartneriRådgivningen, skal stå for implementeringen af IPM i landbrugs- og gartnerierhvervet. Dette vil ske via rådgivningsbesøg, demonstrationsbrug samt information i diverse tidsskrifter, hjemmesider m.m.

À~kologske ERFA gruppe møder indenfor: Kernefrugt, buskfrugt, gulerødder og grønsager

GartneriRådgivningen har modtaget tilskud fra À~kologifremmeordningen under NaturErhvervstyrelsen til at afholde økologske ERFA gruppe møder indenfor: Kernefrugt, buskfrugt, gulerødder og grønsager i år 2013 og 2014.

Dyrkningssikkerhed og kvalitet, - modeludvikling for sortsafprøvning

Dyrkningssikkerhed og kvalitet, - modeludvikling for sortsafprøvning i frugt, bær og grønsager. Der arbejdes i dette projekt med kirsebær, solbær, blommer, jordbær, gulerødder og blomkål.